8 MCdo 1/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.06.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Oľga Trnková
Členovia senátu: JUDr. Ladislav Górász,
JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Slovenská kancelária poisťovateľov, zast. Allianz - Slovenská Poisťovňa, a.s.
c/a
SR - Ministerstvo spravodlivosti SR
termín bol dňa 16.6.2015 zrušený