8 MCdo 1/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.03.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Oľga Trnková
Členovia senátu: JUDr. Ladislav Górász
JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
c/a
Zdenka Baníková