8 Cdo 9/0014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.02.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Oľga Trnková
Členovia senátu: JUDr. Ladislav Górász
JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Hubert Kraus
c/a
Vranovská teheľňa, s.r.o., Vranov nad Topľou