8 Cdo 891/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.04.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Oľga Trnková
Členovia senátu: JUDr. Ladislav Górász

JUDr. Jozef Angelovič


Účastníci:
Klára Fabryová

c/a

Groupama Poisťovňa, a.s.