8 Cdo 483/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.11.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Oľga Trnková
Členovia senátu: JUDr. Ladislav Górász
JUDr. Marián Sulk, PhD.


Účastníci:
Vladimír Bukovinský
c/a
Home Credit Slovakia a.s.