8 Cdo 481/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.06.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ladislav Górász
Členovia senátu: JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Jozef Angelovič


Účastníci:
SPP - distribúcia a.s. Bratislava
c/a
Mária Barboričová a spol.