8 Cdo 455/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.06.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ladislav Górász
Členovia senátu: JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Jozef Angelovič


Účastníci:
Mgr. Jozef Filicki
c/a
Stredná odborná škola hotelových služieb Bratislava