8 Cdo 441/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.11.2015 10:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Marián Sluk, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ladislav Górász

JUDr. Oľga Trnková


Účastníci:
Groupama poisťovňa, a.s.

c/a

Ing. Peter Képes