8 Cdo 251/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.03.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Oľga Trnková
Členovia senátu: JUDr. Ladislav Górász

JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Ivan Vopy

c/a

TOMA úverová a leasingová a.s., Čadca