8 Cdo 105/2016

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.02.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ladislav Górász
Členovia senátu: JUDr. Oľga Trnková

JUDr. Jozef Angelovič


Účastníci:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

c/a

Slovenská republika - Okresný úrad Bratislava