7Sžso/6/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.10.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.
JUDr. Erika Čanádyová


Účastníci:
Ing. Roman Žuffa Ellek
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava