7Sžso/6/11

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.11.2011 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu:


Účastníci:
Ján Farkas
c/a
Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, BA