7Sžso/47/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.12.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu: JUDr. Marianna Reiffová
JUDr. Júlia Horská


Účastníci:
Ivan Kúkel
c/a
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava