7Sžso/46/11

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.10.2011 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu:


Účastníci:
Mária Kadová
c/a
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny BA