7Sžso/45/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.04.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu: JUDr. Marianna Reiffová
JUDr. Júlia Horská


Účastníci:
Anna Madarová
c/a
Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Bratislava