7Sžso/36/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.04.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Judita Kokolevská
Členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.
JUDr. Viliam Pohančeník


Účastníci:
Krzysztof Grzegorz Zatorski
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie
Termín zrušený