7Sžso/36/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.09.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu: JUDr. Marianna Reiffová
JUDr. Júlia Horská


Účastníci:
PETRAMONT, s.r.o. Bardejov
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava