7Sžso/32/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.11.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Marianna Reiffová


Účastníci:
Mgr. Branislav Mikita
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava