7Sžso/20/2013

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.05.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu: JUDr. Marianna Reiffová
JUDr. Júlia Horská


Účastníci:
Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofi
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava