7Sžso/18/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2014 13:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Marianna Reiffová


Účastníci:
Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kózhasznú Nonprofit Korlálolt Felelósségú Társaság
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava