7Sžso/1/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.05.2014 10:00
Miesto pojednávania:
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu: JUDr. Marianna Reiffová
JUDr. Júlia Horská


Účastníci:
Mgr. Martin Ranuša
c/a
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou BA