7Sžr/102/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.02.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Viola Takáčová, PhD.


Účastníci:
JUDr. Jozef Krško - SKP SĹŇAVA poľnohospodársko-obchodné družstvo Sokolovce
c/a
Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor