7Sžp/9/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
Jozef Beňák
c/a
Obvodný úrad Trnava