7Sžp/11/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.01.2015 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Mária Usačevová


Účastníci:
JUDr. Dušan Búřil
c/a
Obvodný úrad v Bratislave