7Sžo/7/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.01.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Viola Takáčová, PhD.


Účastníci:
Bc. Lenka Drienovská
c/a
Univerzita Komenského v Bratislava