7Sžo/7/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.10.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu: JUDr. Mária Usačevová
JUDr. Júlia Horská


Účastníci:
Štefánia Hancová
c/a
Centrum právnej pomoci Žilina