7Sžo/68/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.05.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr.Júlia Horská
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
Ing. Mária Caletková
c/a
Centrum právnej pomoci v Žiline