7Sžo/53/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.09.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Judita Kokolevská


Účastníci:
U.J. INTERNATIONAL, s.r.o. Krušovce
c/a
Národný inšpektorát práce Košice