7Sžo/305/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.08.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.
JUDr. Erika Čanádyová


Účastníci:
JUDr. Erik Dóczi
c/a
Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov