7Sžo/13/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.05.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
Slovenský rozhlas Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava