7Sžo/131/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.12.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Viola Takáčová, PhD.


Účastníci:
Patrik Škultéty
c/a
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov