7Sži/4/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.02.2015 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reienauerová
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Mária Usačevová


Účastníci:
Okresná prokuratúra Považská Bystrica
c/a
Obec Mojtín