7Sžf/27/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 05.11.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Mária Usačevová


Účastníci:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR