7Sžf/2/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.06.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Mária Usačevová


Účastníci:
ASTRA DCA s.r.o. Dubnica nad Váhom
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Bratislava