7Sžf/15/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 29.01.2015 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Mária Usačevová


Účastníci:
FORTUNA SK, a.s. Bratislava
c/a
Ministerstvo financií SR