7Sžf/14/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.09.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Mária Usaševová


Účastníci:
WAGNER SERVICECENTRUM, s.r.o. Košice
a/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica