7Sžf/12/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.11.2014 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu: JUDr. Mária Usačevová
JUDr. Júlia Horská


Účastníci:
Pavol Timočko
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, pracovisko Banská Bystrica