7Sž/2/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 26.10.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.
JUDr. Erika Čanádyová


Účastníci:
MAC TV, s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu SR