7Sž/2/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.09.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Mária Usačevová


Účastníci:
MAC TV, s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu