7Sž/1/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 30.11.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Viola Takáčová, PhD.


Účastníci:
MAC TV s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu