7Sž/11,12/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 26.02.2015 10:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Mária Usačevová


Účastníci:
MAC TV, s.r.o. Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu