7So/76/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 26.04.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu: JUDr. Marianna Reiffová
JUDr. Júlia Horská


Účastníci:
Jozef Neubauer
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava