7So/4/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.01.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská

Členovia senátu: JUDr. Marianna Reiffová
JUDr. Júlia Horská


Účastníci:
Jozef Lutišan
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava