7So/31/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.02.2014 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Marianna Reiffová


Účastníci:
Serena Mitykóová
c/a
Sociálna poisťovňa – ústredie, Bratislava