7So/24/11

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.11.2011 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Juraj Dykij
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava