7So/144/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.11.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu: JUDr. Marianna Reiffov á
JUDr. Júlia Horská


Účastníci:
Ľubomír Křivánek
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava