7So/112/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Verejné pojednávanie
Termín: 29.10.2013 13:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Závadská
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Marianna Reiffová


Účastníci:
Viera Kudrecová
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava