7MCdo 27/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.02.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ladislav Górász
Členovia senátu: JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
Bc. Ján Dobrík, Banská Bystrica
c/a
Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti SR