7MCdo 1/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.12.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Švecová
Členovia senátu: JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Marián Sluk, PhD.,


Účastníci:
JUDr. Pavbol Molčan
c/a
Úrad práce soc.vecí a rodiny Vranov nad Topľou