7Cdo/84/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 28.05.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Švecová
Členovia senátu: JUDr. marián Sluk, PhD.
JUDr. Oľga Trnková


Účastníci:
Dr. Viktor Čecho
c/a
SR - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR BA